Czyste powietrze – nowa edycja – korzystne zmiany

Od 3 stycznia 2023 r. rusza kolejna edycja programu Czyste Powietrze. Nowa edycja – to sporo korzystnych zmian – m.in. podwyższona dotacja na wymianę „kopciucha” i termomodernizację domu. Od nowego roku będzie można otrzymać nawet do 135 tys. zł wsparcia.
Główne zmiany to:

 • najniższy próg dochodowy zostanie zwiększony z 900 zł do 1090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz z 1260 do 1526 zł na osobę w gospodarstwie jednoosobowym;
 • w najniższym progu dochodowym maksymalna dotacja zostanie zwiększona z 79 tys. zł do 135 tys. zł (pokrycie nawet 100% kosztów kwalifikowanych);
 • w drugiej grupie beneficjentów próg dochodowy zostanie zwiększony z 1564 zł do 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym oraz z 2189 zł do 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym;
 • maksymalna kwota dofinansowania w podwyższonym poziomie wyniesie 99 tys. zł, czyli o 52 tys. zł więcej niż obecnie;
 • w najwyższym poziomie dofinansowania dotacja wyniesie do 66 tys., zł;
 • Podwyższenie kwoty dotacji przy wykonaniu termomodernizacji.

W przypadku, gdy wnioskodawca zdecyduje się na przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku, będzie mógł uzyskać dofinansowanie najwyższe z przysługującego mu z oferty programu Czyste Powietrze. Najwyższe poziomy dofinansowania, uwzględniające kompleksową termomodernizację wraz z mikroinstalacją fotowoltaiczną w poszczególnych częściach programu kształtują się do poziomu 66 tys. zł, 99 tys. zł i 135 tys. zł bezzwrotnej dotacji.

Warunkiem otrzymania dofinansowania na kompleksową termomodernizację jest audyt energetyczny. 

W programie zwiększono wartości progów dochodowych kwalifikujące do uzyskania dofinansowania w ramach wszystkich części Programu. W części:

 1. Programu – do 135 000 zł,
 2. Programu – do 1 894 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym,
 3. Programu – do 1 090 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym oraz 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
 • kwota dofinansowania na instalacje fotowoltaiczną zostanie podniesiona nawet do 15 tys. zł;
 • od 2023 roku będzie możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie w celu wykonania częściowej, jak i kompleksowej termomodernizacji budynku;
 • podatek VAT zostanie wyłączony z kosztów kwalifikowanych przy jednoczesnym podniesieniu intensywności dofinansowania.

więcej informacji -> https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

Umów się z doradcą Energyco