Startuje nabór na całkowicie nową formę wsparcia – kredyt ekologiczny skierowany do przedsiębiorstw

W ramach Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) już 13 czerwca 2023 roku wystartuje nabór na całkowicie nową formę wsparcia – kredyt ekologiczny skierowany do przedsiębiorstw.

Maksymalny poziom dofinansowania
0%

Celem kredytu ekologicznego jest wsparcie firm w procesie zwiększania efektywności energetycznej poprzez modernizację różnych elementów w przedsiębiorstwie, aby ograniczyć zużycie energii pierwotnej. Mimo że konkurs zawiera w nazwie słowo „kredyt”, jest to dotacja w formie refundacji. Istotne jest, aby beneficjent uzyskał kredyt w banku komercyjnym, który następnie będzie spłacany ze środków dotacji.

Kredyt ekologiczny – dla kogo?

Beneficjenci: MŚP oraz duże firmy zatrudniające do 3 000 osób (small mid-caps oraz mid-caps)

W nowej perspektywie finansowej przewidziano możliwość wsparcia dla small mid-caps, czyli przedsiębiorstw posiadających status małej spółki o średniej kapitalizacji (do 499 pracowników), oraz mid-caps, czyli spółek o średniej kapitalizacji ( do 3000 pracowników).

Kredyt ekologiczny – jaki typ projektów?

Kluczowe do uzyskania kredytu ekologicznego jest przeprowadzenie audytu energetycznego, w ramach którego audytor wskaże możliwe do przeprowadzenia inwestycje w celu zwiększenia energooszczędności. Warunkiem otrzymania wsparcia będzie uzyskanie oszczędności energii pierwotnej przynajmniej na poziomie 30%.

CO ZYSKUJESZ DZIĘKI DOTACJI Z KREDYTU EKOLOGICZNEGO?

Kredyt ekologiczny wspiera transformację energetyczna przedsiębiorstwa

Możliwość zakupu maszyn i urządzeń o obniżonej energochłonności

Kredyt ekologiczny daje możliwość szerokiego wdrożenia rozwiązań z zakresu OZE

Wspiera dostosowanie przedsiębiorstwa do wyzwań z zakresu transformacji energetycznej

Umów się z doradcą Energyco