Fotowoltaika do 150 kW zwolniona z pozwolenia na budowę

Zgodnie z obowiązującymi przepisami inwestorzy montujący mikroinstalacje fotowoltaiczne nie muszą uzyskać na nie pozwolenia na budowę. Zmiany, które zostaną wprowadzone w ustawie o odnawialnych źródłach energii, sprawią, że to zwolnienie obejmie także większe instalacje PV.

Obecnie zwolnienie z uzyskania pozwolenia na budowę dotyczy instalacji fotowoltaicznych o jednostkowej mocy do 50 kW, a więc mikroinstalacji. Roboty budowlane polegające na instalowaniu urządzeń fotowoltaicznych o mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 50 kW wymagają decyzji o pozwoleniu na budowę.

Ten stan rzeczy powinien się wkrótce zmienić za sprawą kolejnej nowelizacji ustawy o OZE, której projekt został przyjęty przez rząd.

Wprowadzenie zwolnienia z pozwolenia na budowę dla większych instalacji fotowoltaicznych to wymóg, który musi zostać wprowadzony do polskiego prawa, co wynika z zapisów unijnej dyrektywy o odnawialnych źródłach energii (RED II). Ma to zapewnić przyjęty we wtorek przez Radę Ministrów projekt nowelizacji ustawy o OZE (UC99).

Granicą mocy zainstalowanej wymaganą przed dyrektywę RED II dla jak najszybszego procedowania inwestycji fotowoltaicznych jest wartość 150 kW i taka została zapisana w projekcie UC99.

Zwolnienie ma dotyczyć również mikroinstalacji wiatrowych.

Inne przepisy, które są obecnie przygotowywane przez rząd, mają wprowadzić dodatkowe preferencje w zakresie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku inwestycji w prosumenckie elektrownie wiatrowe.

Zgodnie z propozycją przygotowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii do katalogu inwestycji zwolnionych z pozwolenia na budowę, ale wymagających zgłoszenia zostaną dodane części budowlane wolnostojącej tzw. małej elektrowni wiatrowej – o całkowitej wysokości mieszczącej się w przedziale 3–12 m i mocy nieprzekraczającej mocy mikroinstalacji. Natomiast mikroinstalacje wiatrowe o wysokości do 3 m mają zostać zwolnione z pozwolenia na budowę i zgłoszenia.

Umów się z doradcą Energyco