Dobre zmiany dla wspólnot i spółdzielni

W ostatnim tygodniu kwietnia Rada Ministrów skierowała do Sejmu zatwierdzony projekt zmian w ustawie o odnawialnych źródłach energii.
Już teraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, a także zarządcy nieruchomości oraz inne podmioty mogą uzyskać status prosumenta energii odnawialnej (prosumenta indywidualnego), wytwarzającego energię na potrzeby części wspólnej budynku wielolokalowego.
Zapowiedziane wprowadzenie nowej formy rozliczenia dla części wspólnych budynku wielolokalowego (prosument lokatorski) zakłada możliwość zmiany formy otrzymywanego wynagrodzenia za energię.

Prosument lokatorski zakłada możliwość zmiany formy otrzymywanego wynagrodzenia za energię. Forma wynagrodzenia w postaci obniżenia rachunków za energię przez sprzedawcę, jak jest dzisiaj, będzie mogła zostać zmieniona na przelew wartości tej energii, w formie pieniężnej, na wskazane konto.
Wartość energii będzie określana na podstawie rynkowej miesięcznej ceny tej energii.
Natomiast w przypadku energii wytworzonej i zużytej w tej samej godzinie, nie będzie obowiązku uiszczania za nią opłat, w tym opłat dystrybucyjnych zmiennych – tak, jak jest w przypadku rozliczania innych prosumentów indywidualnych.

Wprowadzenie opcji zmiany formy wynagrodzenia pozwoli na bezpośrednie wykorzystanie zgromadzonych środków pieniężnych na:

  • rozliczenie zobowiązań przez prosumenta z tytułu zakupu energii elektrycznej,
  • obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku, na którym będzie znajdować się instalacja OZE,
  • obniżenie opłat związanych z lokalami mieszkalnymi w innych budynkach, zarządzanych przez tego samego prosumenta (np. opłaty związane z administracją, funduszem remontowym, ciepłem czy wywozem śmieci).

Ponadto, pozwoli to na zamontowanie instalacji OZE o większej mocy, aniżeli zapotrzebowanie części wspólnej, ponieważ nie będzie ryzyka, że część wynagrodzenia za energię przepadnie, tak jak ma to obecnie miejsce w sytuacji nierozliczenia wprowadzonej do sieci energii w okresie 12 miesięcy.
Pozostałe zasady rozliczenia pozostają takie same, jak zasady dotyczące innych prosumentów energii odnawialnej (prosumentów indywidualnych), określone w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii.

Umów się z doradcą Energyco