Przedsiębiorco! Skorzystaj z dotacji na fotowoltaikę

W przypadku fotowoltaiki, dofinansowanie dla firm może przyjąć kilka różnych form, np.:

  • bezzwrotnej dotacji,
  • zwrotnych pożyczek, oferowanych na warunkach rynkowych lub preferencyjnych (korzystniejszych niż rynkowe),
  • poręczeń i gwarancji bankowych,
  • rozwiązań mieszanych.

W Polsce istnieje opcja wsparcia w postaci tzw. systemu białych certyfikatów. W ramach tego mechanizmu, podmioty zwiększające swoją efektywność energetyczną, m.in. za pomocą montażu instalacji OZE, mogą otrzymać świadectwa efektywności energetycznej. Świadectwa te mogą zostać sprzedane na Rynku Praw Majątkowych i w ten sposób przyczynią się do skrócenia czasu zwrotu z inwestycji.

Poniżej prezentujemy listę dotacji na fotowoltaikę dla firm, które mają być dostępne w 2023 roku. Ich ilość może się zmieniać, wraz ze wdrażaniem nowych mechanizmów wsparcia z unijnej perspektywy budżetowej na lata 2021 – 2027.

Dofinansowania do fotowoltaiki dla firm w 2023 roku

Nazwa programu

Zakres wsparcia

Wysokość wsparcia

Terminy

Kredyt ekologiczny BGK – program FENG

Modernizacja infrastruktury w celu minimalizacji zużycia energii Dotacja od 25% do 80% kosztów, w zależności od rodzaju i lokalizacji inwestycji oraz wielkości przedsiębiorstwa. Wsparcie w formie dopłaty do części kapitałowej. Nabór od 13.06.2023 roku do 17.08.2023 roku.

Energia Plus

M.in. budowa, przebudowa i przyłączenie instalacji OZE

Dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych (jedynie dla przedsięwzięć wykorzystujących technologię ORC)
Pożyczka do 85% kosztów kwalifikowanych: od 0,5 mln do 500 mln zł
Nabór od 01.02.2023 roku do 13.12.2024 roku.

Premia termomodernizacyjna

Na instalację fotowoltaiczną o mocy minimum 1 kW (budynki jednorodzinne) lub minimum 6 kW (pozostałe). Dofinansowanie w postaci dopłaty do kredytu.

Do 31% kosztów przedsięwzięcia, w przypadku można instalacji OZE o mocy od 1 kW (domy jednorodzinne) lub od 6 kW (pozostałe budynki).

Nabór stały, realizowany przez BGK z pomocą komercyjnych banków partnerskich.

Przemysł energochłonny – OZE

Budowa lub przebudowa instalacji OZE, wraz z podłączeniem do sieci energetycznej lub zakładowej, bądź z magazynem energii.

Pożyczka, do 100% kosztów kwalifikowanych, w kwocie od 5 do 300 mln zł.

Opcja otrzymania premii w wysokości do 30% wypłaconej kwoty.

Wnioski można było składać do 30.04.2023 roku.

Białe certyfikaty
(System obrotu świadectwami efektywności energetycznej)

M.in. budowa instalacji odnawialnych źródeł energii, ale również inne działania z zakresu efektywności energetycznej.

Wysokość wsparcia zależy od ilości zaoszczędzonej energii.

1 toe to ok. 2.000 zł. Minimum niezbędne do wzięcia udziału w systemie to 10 toe (116,3 MWh).

Nabór ciągły.

Gwarancja Biznesmax

Bezpłatna gwarancja spłaty kredytu zaciągniętego na przedsięwzięcia z efektem ekologicznym realizowane przez MŚP.

Zabezpieczenie kredytu do 2,5 mln euro (do 80% kwoty kredytu).

Dodatkowo szansa uzyskania dopłaty – 5% wypłaconego kapitału, za każdy rok kredytowania z dotacją.

Nabór stały, prowadzony przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program FEnIKS

Budowa instalacji OZE.

M.in. bezzwrotne dotacje, pożyczki.

Szczegóły w trakcie ustaleń.

W trakcie ustaleń

Program FENG
“Zazielenienie przedsiębiorstw”

Budowa instalacji OZE.

Kredyt ekologiczny, bezzwrotne dotacje.

Szczegóły w trakcie ustaleń.

W trakcie ustaleń

KPO
„Zielona energia i zmniejszenie energochłonności”

Budowa instalacji OZE.

Bezzwrotne dotacje, pożyczki.

W trakcie ustaleń

Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Pożyczka na zasadach ogólnych
Przedsięwzięcia służące realizacji celów priorytetowych – w tym ochronie powietrza i atmosfery. Pożyczka, na warunkach uzależnionych od kryteriów przyjętych przez lokalny Fundusz.

Nabory zależą od ustaleń poszczególnych WFOŚiGW.

 

Poza dotacjami na fotowoltaikę dla przedsiębiorstw dostępne są również inne narzędzia wsparcia:

  • Zwrot VAT – instalacje fotowoltaiczne dla firm, w przeciwieństwie do instalacji konsumenckich są obciążone 23% podatkiem VAT. Ten można jednak w całości odliczyć od należnego podatku, jeśli instalacja będzie produkować energię na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej.
  • Amortyzacja – opcją optymalizacji podatkowej wynikającej z zakupu fotowoltaiki może być też odpis amortyzacyjny. W zależności od klasyfikacji, stawka amortyzacyjna może wynosić 7% lub 10%.

Jeśli przedsiębiorca nie posiada własnych środków na inwestycję, dostępne są atrakcyjne kredyty na fotowoltaikę.

Energyco proponuje klientom, chcącym zyskać na darmowej energii ze słońca 3 modele współpracy:

  • Zakup
  • Wynajem
  • Abonament

Jesteśmy specjalistami, którzy nie tylko dobiorą optymalne rozwiązania energetyczne, ale także przeprowadzą klienta przez proces wdrożenia inwestycji czy wyboru i pozyskania dotacji.

Zapraszamy do kontaktu

Umów się z doradcą Energyco