Ustawa o OZE trafi do podpisu prezydenta jeszcze w tym roku

Minister Gospodarki przedstawił harmonogram przyjęcia tzw. dużego trójpaku (nowego prawa dla polskiego rynku energetycznego, w tym ustawy o odnawialnych źródłach energii). Według ustaleń rządu, projekty ustaw energetycznych tzw. dużego trójpaku zostaną przyjęte jeszcze w tym roku, a ustawy trafią do podpisu prezydenta do końca roku. Według nowego modelu wsparcia energetyki odnawialnej znajdującego się w ustawie o OZE, polska energetyka odnawialna ma być budowana na zasadzie wsparcia na poziomie zakupu bądź instalowania technologii i ma być maksymalnie rynkowa w obszarze bieżącej eksploatacji.

Więcej informacji na gramwzielone.pl

Dodaj komentarz

*