I Konferencja Fotowoltaika – Energia Jutra

I Konferencja Fotowoltaika – Energia Jutra odbyła się z inicjatywy firmy Zielona Strona Mocy i dziennika Rzeczpospolita.  Misją konferencji była dyskusja na temat szans i barier związanych z inwestycjami w energię fotowoltaiczną, nazywana „ energią jutra”.  Do inwestowania w fotowoltaikę zachęcał Waldemar Pawlak, przedstawiając inwestycje w energię ze źródeł odnawialnych jako najbardziej ekologiczne formy pozyskiwania energii. Natomiast były wiceminister gospodarki, Mieczysław Kasprzak odniósł się do kwestii finansowych, mówiąc że inwestycje w fotowoltaikę mimo, iż wydaja się wysokie ,w perspektywie czasu są opłacalne oraz zaznaczył, że systemy fotowoltaiczne wpisują się w cele polityki energetycznej Polski do 2030 roku.

więcej na gramwzielone.pl

Dodaj komentarz

*