Polskie Stowarzyszenie Energetyki Fotowoltaicznej

23 kwietnia odbyło się walne zebranie założycielskie Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Fotowoltaicznej.  PSEF jako organizacja pozarządowa zajmuje się propagowaniem wiedzy i działaniem na rzecz promowania energii  fotowoltaicznej. Misją stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju rynku  odnawialnych źródeł energii w Polsce.

więcej na gramwzielone.pl

Dodaj komentarz

*